ปรับขนาดอักษร

มหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔

This is a SEO version of มหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.31881 ม233มจ

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2518

ลักษณะวัสดุ           89 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือมหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ มีอยู่ ๕ กัณฑ์ คือ วัปเวศน์กัณฑ์ ๑ จุลพนกัณฑ์ ๑ มหาพนกัณฑ์ ๑ สักรบรรพกัณฑ์ ๑ ฉกษัตร์กัณฑ์ ๑ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอ ถวายเทศน์ เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณร