ปรับขนาดอักษร

พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

This is a SEO version of พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 923.1593 น267พด

หัวเรื่อง                  - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช -- พระราชประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2503

ลักษณะวัสดุ           223 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่บันทึกพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และวีรกรรมที่ทรงกอบกู้เอกราชและปกป้องบ้านเมือง