ปรับขนาดอักษร

พระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ ก่อนเสวยราชย์ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

This is a SEO version of พระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ ก่อนเสวยราชย์ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.31881 ม233มจ

หัวเรื่อง                  - กรมพระราชวังบวรสถานมงคล -- ชีวประวัติ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2514

ลักษณะวัสดุ           272 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

หนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ก่อนเสวยราชย์ พระบวรราชประวัติ พระราชประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวถึงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบวรราชประวัติ