ปรับขนาดอักษร

บทละครประวัติศาสตร์ เรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย

This is a SEO version of บทละครประวัติศาสตร์ เรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ธนิต อยู่โพธิ์

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย.895.912 ธ262บว 

หัวเรื่อง                  หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ไทยวัฒนาพานิช

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2498

ลักษณะวัสดุ           42 หน้า : ภาพประกอบ  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละคอนประวัติศาสตร์เรื่องเกียรติศักดิ์ไทย แต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยธนิต อยู่โพธิ์ มนตรี ตราโมท และสุดา บุษปฤกษ์ ทำดนตรีประกอบโดยพระเจนดุริยางค์ มนตรี ตราโมท โฉลก เนตตะสูต และวีณพรัตรา หุตะโชค เนื้อหาของบทละครเรื่องนี้ เกี่ยวกับปัญหาหัวเมืองทางภาคใต้ โดยผู้แต่งสมมติให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งอยู่ราว พ.ศ. 2034-2072 (ต่อจากรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)