ปรับขนาดอักษร

คัมภีร์บุคคลบัญญัติ และอรรถกถา

ผู้แต่ง                     สมพร ศรีวราทิตย์ , แปล

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.318302 ส265ค 

หัวเรื่อง                  ศาสนา - - ปรัชญา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อำพลพิทยา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2512

ลักษณะวัสดุ           272 หน้า : ภาพประกอบ  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

เป็นคัมภีร์อรรถกถาอธิบายความในบุคคลบัญญัติปกรณ์ ในพระอภิธรรมปิฎก ของพระไตรปิฎก ซึ่งบุคคลบัญญัติ มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การบัญญัติบุคคลว่า บุคคลนั้นๆ ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไร มีชื่อเรียกว่าอย่างไร. มีเนื้อหาเป็นข้อธรรมล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคล จึงมีความยากที่จะทำความเข้าใจ พระอรรถกถาจารย์จึงต้องมีการเสริมเนื้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อธรรมนั้นๆ พร้อมทั้งมีการอธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงความลึกซึ้งของพระอภิธรรมปิฎกได้มากขึ้น