ปรับขนาดอักษร

นิติเวชวิทยา

This is a SEO version of นิติเวชวิทยา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     สงกรานต์ นิยมเสน, 2455

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 614.1 ส132น 

หัวเรื่อง                  นิติเวชวิทยา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           175 หน้า ซ ภาพประกอบ  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

นิติเวชวิทยาคือสาขาหนึ่งของแพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย วิชานี้ช่วยอธิบายหรือแสดงเหตุผลในทางการแพทย์ให้แก่ผู้ใช้กฎหมาย เพื่อเป็นประโยขน์ของตนเองสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้น การสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดี