ปรับขนาดอักษร

สาส์นสมเด็จ

This is a SEO version of สาส์นสมเด็จ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระยา

                                2406-2490.

ผู้แต่งเพิ่ม               ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

                             2405-2486.

เลขหมู่                   ห.ย. 895.916 น254สช

หัวเรื่อง                  รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496

ลักษณะวัสดุ           85 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสาส์นสมเด็จนี้ เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพ เมื่อทรงวางภาระทางราชการงานเมืองและทรงพักผ่อนอย่างเงียบๆ เนื้อหากล่าถึงแขนงวิชาศิลป วรรณคดี และการปกครอง