ปรับขนาดอักษร

บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ท้าวแสนปม

This is a SEO version of บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ท้าวแสนปม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย. 895.9112  ม113บพ

หัวเรื่อง                  บทละครไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              มงคลการพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           41 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึกท้าวแสนปม : บทละครแบบดึกดำบรรพ์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ละคอนรำ พ.ศ.๒๔๖๘