ปรับขนาดอักษร

รามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ชุดเผาลงกา และชุดพิเภษณ์ถูกขับ

This is a SEO version of รามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ชุดเผาลงกา และชุดพิเภษณ์ถูกขับ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   ห.ย. 895.9112 ร445รส 

หัวเรื่อง                  รามเกียรติ์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           36 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือรามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์นี้ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นคราวสำหรับเล่นโขน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยารามราฆพ จัดพิมพ์แจกเนื่องในงานฉลองสุพรรณบัฏ