ปรับขนาดอักษร

สมบัติอมรินทร์คำกลอน

This is a SEO version of สมบัติอมรินทร์คำกลอน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     พระคลัง (หน), เจ้าพระยา, 2429-2503.

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   ห.ย. 895.9112 พ323สส 

หัวเรื่อง                  กวีนิพนธ์ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            นนทบุรี 

สำนักพิมพ์              วิสดอม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2553

ลักษณะวัสดุ           44 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

สมบัติอมรินทร์คำกลอน เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่ง ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นนิทานคำกลอน มีความยาวเพียง 370 คำกลอนเท่านั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็น "แบบนิทานคำกลอนเล่มแรกในวงวรรณคดี" นักวิจารณ์วรรณคดีบางท่านระบุว่า 80 คำกลอนท่อนหลังอาจมีผู้อื่นแต่งเติมในภายหลัง