ปรับขนาดอักษร

ทุคคตะสอนบุตร พาลีสอนน้อง พิเภกสอนเบญกาย และ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

This is a SEO version of ทุคคตะสอนบุตร พาลีสอนน้อง พิเภกสอนเบญกาย และ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, 2333-2396.

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   ห.ย. 808.882 ป169 ทศ 

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           70 หน้า : ภาพประกอบ  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องพาลีสอนน้องและพิเภกสอนเบญกาย ทั้งสองเรื่องนี้ปรากฏในโรงนำเรื่องว่า ผู้แต่งคือ พระธรรมสาตรนามเดิม ศุข เป็นข้าหลวงเดิม ส่วนเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์นั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับคือ ฉบับกรุงธนบุรีฉบับหนึ่ง และฉบับกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกฉบับหนึ่ง ว่าด้วยเนื้อความเป็นโอวาทานุสาสนีสำหรับสตรีที่จะพึงปฏิบัติต่อสามี