ปรับขนาดอักษร

โครงโสฬสไตรยางค์ และ โครงอุภัยพากย์

This is a SEO version of โครงโสฬสไตรยางค์ และ โครงอุภัยพากย์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453

ผู้แต่งเพิ่ม               กรมศิลปากร

เลขหมู่                   หย.895.9113082  จ657คล 

หัวเรื่อง                  กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           100 หน้า  ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระราชนิพนธ์ว่าด้วยการสามสิ่ง เช่น เรื่องสามสิ่งควรรัก ได้แก่ ความกล้า ความสุภาพ ความรักใคร่ สามสิ่งควรเกลียด ได้แก่ ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ ความอกตัญญู ส่วนโคลงอุภัยพากย์นั้นเป็น โคลงที่นำคำศัพท์ 2 คำ ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามมากล่าวไว้ด้วยกัน เช่น ศัพท์ขวาซ้าย ศัพท์มืด สว่าง ศัพท์ร้อนเย็น เป็นต้น พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอกเล็ก ทองวิวัฒน์ 16 สิงหาคม 2507