ปรับขนาดอักษร

สารัตถสมุจจัย อรรถกถา ภาณวาร แก้บทคิริมานนทสูตร เป็นบทที่ ๑๘

This is a SEO version of สารัตถสมุจจัย อรรถกถา ภาณวาร แก้บทคิริมานนทสูตร เป็นบทที่ ๑๘ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     สุวรรณ เกษรากุล

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย.294.313  ส678ย 

หัวเรื่อง                  - พระปริตร

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์            พระนคร

สำนักพิมพ์              อักษณสาสน์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           74 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือสารัตถสมุจจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปริตร ที่พิมพ์ในคราวนี้ได้พิมพ์เฉพาะบทที่ 18 ซึ่งว่าด้วยคิริมานนทสูตร โดยหนังสือเล่มนี้พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพพระอธิการยิ้ม มหาสมโณ บุญธรรม์ อดีดเจ้าอาวาสวัดหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี