ปรับขนาดอักษร

สวัสดิรักษา และ สุภาษิตสอนสตรี

This is a SEO version of สวัสดิรักษา และ สุภาษิตสอนสตรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     สุนทรภู่

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย. 398.9 ส798สบ

หัวเรื่อง                  การรักษาสวัสดิมงคล

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              1

สถานที่พิมพ์            พระนาคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           58 หน้า  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางบุญรอด งามสมบัติ “เรื่องสวัสดิรักษา สุนทรภู่แต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์ในรัชกาลที่ 2 ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมอบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ นั้นให้เป็นศิษย์ศึกษาอักขรสมัยในสำนักสุนทรภู่ ..สุภาษิตสอนสตรี สุนทรภู่แต่งเมื่อราวในระหว่าง พ.ศ. 2380 จน พ.ศ. 2383 ในเวลาเมื่อสึกกลับออกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วต้องตกยาก จนถึงลงลอยเรืออยู่