ปรับขนาดอักษร

สักวาเล่นที่ท้องพรหมมาศ เมื่อในรัชกาลที่ ๕

This is a SEO version of สักวาเล่นที่ท้องพรหมมาศ เมื่อในรัชกาลที่ ๕ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                    กรมศิลปากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ...-....

เลขหมู่                   895.9112082 ส521ส

หัวเรื่อง                  - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           33,290 หน้า  ; 125 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทสักวาที่จัดพิมพ์ในเล่มนี้เพื่อแสดงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีท้องพรหมมาศ จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2415 ว่าด้วยหัวข้อเรื่อง ปิดตา(ซ่อนหา) และทอดผ้าป่า ในช่วงท้ายเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทสักวาและการเล่นลับแลกลอนสดที่จัดแสดง ณ สังคีตศาลา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2502