ปรับขนาดอักษร

วรรณคดีบางเรื่อง

This is a SEO version of วรรณคดีบางเรื่อง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                    สุนทรโวหาร(ภู่), พระ, 2329-2398

ผู้แต่งเพิ่ม              พรหมสมพัตสร(มี), หมื่น

                            กรมศิลปากร     

เลขหมู่                  895.9112082 ส798วศ       

หัวเรื่อง                 - กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง จำกัด

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           37,133 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาพย์พระไชยสุริยาและบทเห่กล่มพระบรรทมของสุนทรภู่ รวมทั้งนิราศของนายมีอีก 4 เรื่อง ได้แก่ นิราศพระแท่นดงรัง, นิราศสุพรรณ, นิราศฉลาง และนิราศเดือน