ปรับขนาดอักษร

ตำราโรคหู คอ จมูก

This is a SEO version of ตำราโรคหู คอ จมูก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                    โกศลเวชชศาสตร์, หลวง

ผู้แต่งเพิ่ม               ...-....

เลขหมู่                   616.2 ก961ต       

หัวเรื่อง                  - หู -- โรค

                             - คอ -- โรค

                             - จมูก -- โรค

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรนิติ

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2472

ลักษณะวัสดุ           408 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคหู เช่น อวัยวะวิทยา, การตรวจโรค, โรคหูช่องนอก, โรคหูช่องกลาง, โรคแทรกหูช่องกลาง  ภาคที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคในช่องคอ เช่น อวัยวะวิทยาของช่องคอ, การตรวจโรคในช่องหลังจมูก คอ, โรคแห่งหลังช่องจมูก, เนื้องอกและเนื้อร้ายในช่องคอ, โรคเส้นประสาทภายใสคอ, โรคแห่งลิ้นไก่, โรคแก่ต่อมทอนซิลข้างคอ, โรคแทรกต่อมทอนซิล และภาคที่ 3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคจมูก เช่น อวัยวะของจมูก, การตรวจโรคจมูก, ความอักเสบในจมูก, โรคแห่งฝากั้นกลางจมูก, เนื้องงอกในจมูก เป็นต้น