ปรับขนาดอักษร

มงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุดอรชุนกับทศกรรฐ์

This is a SEO version of มงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์และบทละครดึกดำบรรพ์ ชุดอรชุนกับทศกรรฐ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                    มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

ผู้แต่งเพิ่ม              กรมศิลปากร

เลขหมู่                  808.882 ม113มร          

หัวเรื่อง                 - สุภาษิตและคำพังเพย

                            - คติพจน์ -- รวมเรื่อง

                            - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           23,260 หน้า  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาราชสาน์สโสภณ (อาจ ชูโต) ณ เมรุวัดกษัตริยาราม วันที่ 7 ธันวาคม 2502 เนื้อหาภายในประกอบด้วยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.มงคลสูตรคำฉันท์ ทรงแปลทั้งคาถาขัดตำนานทั้งพระสูตร 2.ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ เช่น ไตรสรณคมน์, ภาษิตนักรบโบราณ,ธรรม, อธรรม เป็นต้น และ 3.บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระอรชุนกับทศกรรฐ์