ปรับขนาดอักษร

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : บรรณานุกรม

This is a SEO version of พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : บรรณานุกรม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     หอสมุดแห่งชาติ

ผู้แต่งเพิ่ม               คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขหมู่                   012 ห391พ          

หัวเรื่อง                 - มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ--บรรณานุกรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ...-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              หอสมุดแห่งชาติ

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           84 หน้า  ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระ 60 ปี นับตั้งแต่วันพระบรมราชาภิเษก หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจึงได้จัดนิทรรศการและรวบรวมบรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทั้งที่เป็นหนังสือและบทความในวารสารต่าง ๆ เช่น ดุสิตสมิต  ทวีปัญญา เป็นต้น โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ อาทิเช่น บทละคร  นิทานสอนใจและนวนิยาย ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว เป็นต้น