ปรับขนาดอักษร

ประเพณีเก่าของไทย ๓ ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน

This is a SEO version of ประเพณีเก่าของไทย ๓ ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                    อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   392.3 อ197ปช           

หัวเรื่อง                  - ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                             - บ้าน

                             - การสร้างบ้าน--ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บริษัทหารกองหนุน

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2493

ลักษณะวัสดุ           90 หน้า  ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึง ประเพณีการปลูกสร้างบ้านเรือนของคนไทยในสมัยก่อน เช่น เครื่องเรือน, ปลูกเรือน และคติความเชื่อถือเกี่ยวกับเรือนไทยสมัยเก่า