ปรับขนาดอักษร

ธรรมชาติวิทยา เล่ม ๑ ตอน ๑ สำหรับชั้นประถมปีที่ ๑

This is a SEO version of ธรรมชาติวิทยา เล่ม ๑ ตอน ๑ สำหรับชั้นประถมปีที่ ๑ Page 49
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     บุญถิ่น อัตถากร

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   570.2 บ456ธ

หัวเรื่อง                  - ธรรมชาติศึกษา -- แบบเรียน

                            - วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             1

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              บริษัท ประชาช่าง จำกัด

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2490

ลักษณะวัสดุ           56 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือแบบเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เนื้อหาภายในกล่าวถึง การศึกษาธรรมชาติที่เรียกว่า ธรรมชาติวิทยา นอกจากนี้ยังมีแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกฝนอบรมตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติและสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง