ปรับขนาดอักษร

บทละคอน เรื่อง ตามใจท่าน

This is a SEO version of บทละคอน เรื่อง ตามใจท่าน Page 81
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     เชกส์เปียร์, วิลเลียม,ค.ศ1564 - 1616

ผู้แต่งเพิ่ม               มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

เลขหมู่                   822.33 ช693รท

หัวเรื่อง                   - วรรณคดี -- อังกฤษ

                              - บทละคร--อังกฤษ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2499    

ลักษณะวัสดุ           169 หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลและประพนธ์เป็นกาพย์ภาษาไทยจากบทละครที่เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง As You like itของวิลเลียม เช็กสเปียร์ เมื่อปี พ.ศ.2142 ร.6 ทรงนำมาแปลเมื่อปี พ.ศ.2461 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “ตามใจท่าน” เนื้อหาจะเป็นโวหารในแนวจินตกวียุโรป เป็นถ้อยคำที่มีความไพเราะ ชมป่าเขาและความสำราญเมื่อได้เข้าป่า เป็นการสอนใจให้ผู้อ่านมีความรักสันโดษ ไม่ยึดติดในสมบัติต่าง ๆ