ปรับขนาดอักษร

อุโบสถศิลกถา

This is a SEO version of อุโบสถศิลกถา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.315 จ196อ

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา -- หัวข้อภาพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496     

ลักษณะวัสดุ          (33), 197หน้า  ; 22 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสืออุโบสถศีลกถาเรื่องนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์คำอธิบายไว้เมื่อพิมพ์ครั้งที่ แรกและครั้งที่ 2 มีความประสงค์จะรวบรวมหนังสือทั้งห้องสมุดในกรมศึกษาธิการ