ปรับขนาดอักษร

คู่มืออบรม โครงการอบรมการอาชีพ

This is a SEO version of คู่มืออบรม โครงการอบรมการอาชีพ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     คณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน

แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   331.79 ค124ค

หัวเรื่อง                   - การฝึกอบรม -- คู่มือ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2496    

ลักษณะวัสดุ          (21), 32 หน้า  ; 4 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก      เป็นหนังสือโครงการส่งเสริมแนะนำการอาชีพให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชีพในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ชาวชนบทประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ส่วนชาวเมืองประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม การค้า งานฝีมือและงานศิลปะ