ปรับขนาดอักษร

วีสติวัสสสตกาลสมเด็จฯ ป๋า : สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

This is a SEO version of วีสติวัสสสตกาลสมเด็จฯ ป๋า : สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.30922 ว859

หัวเรื่อง                   - ชีวประวัติ                                                                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              สหธรรมิก 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2559     

ลักษณะวัสดุ             58 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นหนังสือที่ระลึก 120 ปีชาตกาล งานวันมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) กล่าวถึงประวัติของสมเด็จฯ ป๋า จัดพิมพ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 วันที่ตรงกับวันสถาปนาสมเด็จฯป๋า ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช