ปรับขนาดอักษร

พุทธชัยมงคล ๘

This is a SEO version of พุทธชัยมงคล ๘ Page 2
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ประพันธ์ เนติวุฒิ

ผู้แต่งเพิ่ม                คำ ศาสนดิลก

เลขหมู่                    294.313 ป171พ

หัวเรื่อง                   - อนุสรณ์งานศพ                                                  

                              - พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศรีสุเทพ 

จัดทำ                     พระยาวิเศษศุภวัตร์.

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ             26 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางหมู ศรีวัฒนา แจกเป็นอนุสรณ์แก่ผู้มาร่วมงาน เรื่องพุทธชัยมงคล 8 นี้ เป็นเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสวัสดิมงคลของคนทั่วๆไป