ผู้ปกครองเด็กนักเรียน

This is a SEO version of ผู้ปกครองเด็กนักเรียน Page 12
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    371.8 ว767ผ

หัวเรื่อง                   - นักเรียน                                                    

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศรีสุเทพ 

จัดทำ                     พระยาวิเศษศุภวัตร์.

ปีที่พิมพ์                 2477     

ลักษณะวัสดุ             69 หน้า ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อ เห็นว่าปัญหาเรื่องหน้าที่ผู้ปกครองเด็กเป็นปัญหาสำคัญมาก แม้แต่ในประเทศซึ่งการศึกษาเจริญแล้ว ก็ยังเอาใจใส่เรื่องนี้อยู่มากเสมอ เมื่อเด็กอยู่โรงเรียนก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของครู อยู่บ้านก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปกครอง ครูและผู้ปกครองต่างต้องรู้หน้าที่อันแท้จริง การช่วยเหลือเด็กจึงจะสมบูรณ์ขึ้น