ปรับขนาดอักษร

แบบสอนอ่านหน้าที่ราษฎร เล่ม ๒ สำหรับประถมปีที่ ๔

This is a SEO version of แบบสอนอ่านหน้าที่ราษฎร เล่ม ๒ สำหรับประถมปีที่ ๔ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    372.83 ว546บ

หัวเรื่อง                   - สังคมศาสตร์ -- แบบเรียน                            

                              - การอ่านชั้นประถมศึกษา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงเรียนช่างพิมพ์ 

จัดทำ                     กองวิชาการ กระทรวงธรรมการ.

ปีที่พิมพ์                 2480     

ลักษณะวัสดุ             80 หน้า ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือแบบสอนอ่านเกี่ยวกับระบอบรัฐธรรมนูญ เรื่องการปกครอง การมีอำนาจ ฯลฯ