ปรับขนาดอักษร

ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

This is a SEO version of ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 บ571บ

หัวเรื่อง                   - วัดเขมาภิรตาราม                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศรีไทย 

จัดทำ                     กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.

ปีที่พิมพ์                 2533     

ลักษณะวัสดุ             83 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่โบราณไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง วัดนี้มีชื่อว่า วัดเขมา มาหลายร้อยปีจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ จึงพระราชทานนามให้ว่า วัดเขมาภิรตาราม