ปรับขนาดอักษร

บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

This is a SEO version of บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.912 ม113บ

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย--รวมเรื่อง

                              - วรรณคดีไทย                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ศิลปบรรณาคาร 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2495     

ลักษณะวัสดุ           396 หน้า ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครในเล่มมี 4 เรื่อง ได้แก่ บทละครรำ เรื่อง ศกุนตลา, บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทธนะพาธา, บทละครรำ เรื่อง ท้าวแสนปม และพระราชนิพนธ์ เรื่อง บ่อเกิดรามเกียรติ์