ปรับขนาดอักษร

บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง ( Part 2 )

This is a SEO version of บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง ( Part 2 ) Page 33
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9112081 พ835บ

หัวเรื่อง                   - บทละครไทย--รวมเรื่อง

                              - ละครนอก                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              คลังวิทยา 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2508     

ลักษณะวัสดุ           711 หน้า ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวม 6 เรื่อง คือ เรื่องสังข์ทอง, ไชยเชษฐ์, ไกรทอง, มณีพิชัย, คาวี และสังข์ศิลป์ชัย เรื่องละคร 6 เรื่องเดิมเป็นนิทานในนิบาตชาดกบ้าง นิทานในปัญญาสชาดกบ้าง เป็นนิทานในพื้นบ้านมาแต่โบราณบ้าง บางเรื่องเชื่อถือเป็นเรื่องจริง ดังเช่นเรื่องสังข์ทองอันเป็นนิทานในปัญญาสชาดกเรียกว่า สุวัณณสังขชาดก เรื่องไกรทองก็ถือกันว่าเป็นเองจริงอีกเรื่องหนึ่ง แต่อีก 4 เรื่องนั้นหามีคำอ้างว่าเป็นเรื่องจริงไม่ ถึงกระนั้นก็คงเป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายมาแต่โบราณจึงมีผู้เอานิทานทั้ง 6 เรื่องนี้ แต่งเป็นบทละครกันตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี