ปรับขนาดอักษร

นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม) เล่ม ๑

This is a SEO version of นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม) เล่ม ๑ Page 117
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    891.23 ป523น

หัวเรื่อง                   - นิทาน -- อินเดีย

                              - นิทาน--อิหร่าน,วรรณคดีสันสกฤต                         

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์คุรุสภา 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2506     

ลักษณะวัสดุ           336 หน้า : ภาพประกอบ  ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสืออิหร่านราชธรรมเป็นเรื่องของนิทานต่างๆของแขก นิทานพวกนี้เป็นนิทานแขก ในภาแขกเรียนว่ากระไรหาทราบไม่ แต่คนไทยเรียกเรื่องสิบสองเหลี่ยม เข้าใจว่าได้ต้นฉบับมาตั้งแต่เมื่อกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี หนังสือเรื่องนี้จะได้จากแขกชาติไหน และได้มาในรัชกาลไหน ข้อนี้ได้แต่คาดคะเนเค้าเงื่อนที่มีอยู่บ้าง คือในตัวนิทานสังเกตดูมักเป็นนิทานครั้งพวกอิหร่านมีอำนาจปกครองทั้งประเทศเปอร์เซียและประเทศอิรัค