ปรับขนาดอักษร

นักเรียน

This is a SEO version of นักเรียน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    030

หัวเรื่อง                   - นักเรียน                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์เลปาจารย์ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2481     

ลักษณะวัสดุ           194 - 224 หน้า  ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

กล่าวถึงเพลงปลุกใจของกรมศิลปากร, ความพิศวงของธรรมชาติ, ภาษีอาการ, อนุสภากาชาด, เรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ, ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ, ภูมิศาสตร์มีแผนที่ประกอบ, การฝึกเชาว์ ทายปัญหา พร้อมนิทานและเพชรในวรรณคดีตะเลงพ่าย