ปรับขนาดอักษร

โหราศาสตร์สำเร็จ

This is a SEO version of โหราศาสตร์สำเร็จ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ประพิษ (อาตมัน) สุทธบุตร

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    133.5 ป328ห

หัวเรื่อง                   - โหราศาตร์                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ศิวศรม 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2511     

ลักษณะวัสดุ           339 หน้า  ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้อธิบายศัพท์ ชี้ที่มาของกฎเกณฑ์ และให้หลักที่ขยายออกได้กว้างอย่างง่าย เพื่อผู้ศึกษามีความแตกฉานยิ่งขึ้นดาราศาสตร์ที่ควรทราบ เวลา นาฬิกา เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นประจำทุกจังหวัด แบบเรียนพยากรณ์ที่มีหลักฐานแน่ชัด หลักเกณฑ์ที่คัดเลือกแล้วดวงชาตาของผู้ใกล้ชิดเป็นตัวอย่างการพิจารณาพื้นและจรชาตา บันทึกเหตุการณ์ในปูมโหรรวม 3 รัชกาล ตลอดจนดาวโคจรวิปริตและปรากฏการณ์ของโลกกับประเทศ