ปรับขนาดอักษร

โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

This is a SEO version of โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    133.5 ป765ห

หัวเรื่อง                   - โหราศาตร์                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              เกษมบรรณกิจ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2514     

ลักษณะวัสดุ           (8),456 หน้า  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นการรวบรวมของเก่ามาจากที่หลายแห่ง กล่าวถึงการดูดวงบ้านเมืองเป็นหนังสือที่ได้คัดลอกมาจากสถานที่ต่างๆ ของบุคคลต่างๆ