ปรับขนาดอักษร

โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

This is a SEO version of โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.9 ค969ย

หัวเรื่อง                   - สุภาษิตและคำพังเพย                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์พระจันทร์ 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2508     

ลักษณะวัสดุ           6, 70 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเรื่องโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้จารึกแผ่นศิลาไว้ใต้รูปภาพซึ่งโปรดฯ ให้พระอาจารย์อินโข่ง วัดราชบูรณะเขียนไว้ที่ผนังกรอบประตูและหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สุภาษิตที่เอามาเขียนภาพและแต่งโคลงเหล่านี้เป็นสุภาษิตไทยมีมาแต่โบราณ