ปรับขนาดอักษร

ตายเกิด ตายสูญ

This is a SEO version of ตายเกิด ตายสูญ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3123 ต344

หัวเรื่อง                   - ความตาย                          

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2492     

ลักษณะวัสดุ           37หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องนี้เขียนขึ้นตามที่ได้ฟังและจำมา เพื่อไม่ให้สูญไปเสียตามชีวิต เป็นการปรุงแต่งคำพูดที่นึกว่าพอเข้าใจง่าย แลสั้นพอได้ความเพื่อไม่สู้เบื่อในการอ่าน เมื่อนึกถึงศัพท์ว่า “จำ” ซึ่งแปลมาจากศัพท์บาลีว่า “สัญญา” ผู้ที่ศึกษาธรรมะจะเข้าใจความต่างกัน มีผู้อ้างถึงสัญญาศัพท์ในขันธ์ 5 ว่าทำหน้าที่มากยิ่งกว่าขันธ์อื่น