ปรับขนาดอักษร

ชุมนุมพระนิพนธ์และนิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) และประเพณีทำบุญ

This is a SEO version of ชุมนุมพระนิพนธ์และนิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) และประเพณีทำบุญ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 ด459ชผ

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง

                              - พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ           (9), 81 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์ขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพ นายร้อยตำรวจเอก ขุนผลาญไพรินทร์ (เลื่อน นวลักษณ์) ได้ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่องเรื่องลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ การอำนวยพรและเรื่องโจรแปลกประหลาด พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และประเพณีทำบุญของกรมศิลปากร รวมในเรื่องเดียวกันออกแจกจ่ายเป็นอนุสรณ์ผู้มาร่วมงาน กรมศิลปากรพิจารณาแล้วอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ดังประสงค์