ปรับขนาดอักษร

ความสุขของฉัน การศึกษาและประเพณีไหว้ครู ของโรงเรียนนาฏศิล กรมศิลปากร

This is a SEO version of ความสุขของฉัน การศึกษาและประเพณีไหว้ครู ของโรงเรียนนาฏศิล กรมศิลปากร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    370 ว527ค

หัวเรื่อง                   - การไหว้ครู

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรมศิลปากร

จัดทำ                     กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์                 2505     

ลักษณะวัสดุ           42 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่อง “ความสุขของฉัน” เป็นบทประพันธ์ของท่านพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ  ส่วนเรื่อง “การศึกษาและประเพณีไหว้ครูของโรงเรียนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร” เขียนขึ้นเพื่อเผยแผ่กิจการของโรงเรียนนาฏศิลป์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ท่านผู้ให้กำเนิดแก่โรงเรียนนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร