ปรับขนาดอักษร

เรื่อง “สมาธิจิตร”

This is a SEO version of เรื่อง “สมาธิจิตร” Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.3122 ร852

หัวเรื่อง                   - สมาธิ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2469     

ลักษณะวัสดุ           6 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ หรือท่านลี เป็นอาจารย์องค์แรกได้เลือกที่จังหวัดนี้ เป็นการเผยแพร่วิปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชน เมื่อ พ.ศ.2479 นับเป็นพระเถระองค์แรก ที่นำดวงประทีปที่สว่างแจ้งให้แก่คณะศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากในประเทศไทย