เรื่องประวัติศาสนาและมุตโตทัย

This is a SEO version of เรื่องประวัติศาสนาและมุตโตทัย Page 96
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.309 ป234รจ

หัวเรื่อง                   - วิปัสสนากรรมฐาน

                              - พุทธศาสนา -- ประวัติ                             

                              - พุทธศาสนา – ปกรณ์พิเศษ                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              5

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2469     

ลักษณะวัสดุ           6,119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องประวัติศาสนาและมุตโตทัยนี้ พระยาประชากิจกรจักร ได้ตรวจค้นขึ้นและได้ส่งไปลงพิมพ์ในหนังสือ วชิรญาณเป็นคราวๆไป เมื่อตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครขึ้น ได้รวบรวมหนังสือเรื่องนี้ตีพิมพ์เป็นเล่ม และต่อมาก็ได้พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลต่างๆ  หนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นหนังสือที่น่าสนใจ ด้วยประโยชน์ทางโบราณคดีตามสมควร กรมศิลปากรจึงยินดีอนุญาตให้พิมพ์ขึ้นเผยแพร่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5