ปรับขนาดอักษร

มัชฌิมธรรมวิภาคบรรยาย หรือ ธรรมวิภาคบรรยายบริจเฉทที่ ๒

This is a SEO version of มัชฌิมธรรมวิภาคบรรยาย หรือ ธรรมวิภาคบรรยายบริจเฉทที่ ๒ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ท.เปรียญ

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.315 ท111ม

หัวเรื่อง                   - พุทธศาสนา

                              - พุทธศานา -- หัวข้อธรรม                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์พาณิชศุภผล

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2469     

ลักษณะวัสดุ           200 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือคำอธิบายธรรมวิภาค ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นมัฌิมภูมิและการอธิบายขยายความในหัวข้อธรรมต่าง ๆ เพื่อให่ศึกษาได้สะดวกและเข้าใจมากขึ้น