ปรับขนาดอักษร

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ( Part 1 )

This is a SEO version of พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ( Part 1 ) Page 397
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    959.303 พ375พต

หัวเรื่อง                   - ไทย -- ประวัติศาสตร์

                              - ไทย -- กรุงศรีอยุทธยา

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพ ฯ

สำนักพิมพ์             ศิวพร

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2511     

ลักษณะวัสดุ           476 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึง ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร, อธิบายเหตุการณ์เมื่อก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา, พงศาวดารสยามเมื่อก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา, ประวัติขอม, ประวัตไทย, ประวัติพม่า, พงศาวดารของพระเจ้าอู่ทอง, ประวัติอาณาจักรสุโขทัย, ประวัติอาณาจักรลานนาไทย, สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ในจุลศักราช 1152 (พ.ศ.2333) จัดเป็นหนังสือสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของไทย