ปรับขนาดอักษร

ประวัติจังหวัดนนทบุรีและตำนานพระพุทธรูปสำคัญ

This is a SEO version of ประวัติจังหวัดนนทบุรีและตำนานพระพุทธรูปสำคัญ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      กรมประมวลข่าวกลาง

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    294.31218 ป372

หัวเรื่อง                   - นนทบุรี -- ประวัติ

                              - พระพุทธรูป                                                             

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             บูรณะการพิมพ์

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2505     

ลักษณะวัสดุ          112 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหาภายในกล่าวถึงประวัติจังหวัดนนทบุรีในหัวข้อเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง การคมนาคม สภาพภูมิประเทศ อาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี  ในตอนท้ายกล่าวถึงตำนานพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ เช่น พระมหามณีรัตนปฏิมากร(แก้วมรกต), พระพุทธชินราช, พระพุทธรูปลานช้าง เป็นต้น