ปรับขนาดอักษร

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๗ เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย

This is a SEO version of ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๗ เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    795.09593 ด495ปพ

หัวเรื่อง                   - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

                              - การพนัน

                              - การพนัน -- ประวัติ                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน

จัดทำ                     ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ          124 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและการเลิกหวย ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2462 โดยยกล่าวถึง มูลเหตุทั่วไปการเล่นถั่วโปที่มีขึ้นในจีนและเมืองไทย, ตำนานกอากรบ่อนเบี้ย, จดหมายเหตุการณ์เลิกบ่อนเบี้ย, เหตุการเล่นหวยในเมืองไทย, ลักษณะหวยที่เล่นในเมืองไทย เป็นต้น