ปรับขนาดอักษร

นิราศพระแท่นดงรัง

This is a SEO version of นิราศพระแท่นดงรัง Page 65
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สามเณรกลั่น

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9112 ก171นพท

หัวเรื่อง                   - นิราศ                                 

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรมศิลปากร

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2504     

ลักษณะวัสดุ          150  หน้า : ภาพประกอบ ; 12 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

สามเณรกลั่นผู้แต่งเป็นบุตรบุญธรรมของสุนทรภู่  ลักษณะคำประพันธ์ประเภทนิราศเนื้อหากล่าวถึง เมื่อครั้งตามพระภิกษุสุนทรภู่ไปนมัสการพระแท่นดงรัง โดยบอกเล่าลักษณะ ความเป็นไป และชื่อของสถานที่ต่าง ๆ ตามเส้นทางที่ผ่านไป พร้อมทั้งแผนที่แสดงเส้นทางไปพระแท่นดงรังประกอบด้วย