ปรับขนาดอักษร

คอคิด ขอเขียน

This is a SEO version of คอคิด ขอเขียน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      วิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธุ์), ขุน, 2440-2523

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    089.95911 ว525คจ

หัวเรื่อง                   - ความรู้ทั่วไป -- รวมเรื่อง              

                              - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ศีัหงส์

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2465     

ลักษณะวัสดุ           6,95 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นหนังสือเบ็ดเตล็ด รวมเรื่องทั่วไปที่ผู้เขียนนำไปตีพิมพ์ในหนังสือต่าง ๆ มากว่า 20 ปีเช่น เรื่องเกี่ยวกับอุทกศาสตร์ของไทยโบราณ, พิธีลอยกระทงของลัทธิพราหมณ์, การแต่งกลอนของดริงค์วอเตอร์ ชาวอังกฤษ ที่แปลเป็นไทยเรียกว่า นายกินน้ำเรื่องเกี่ยวกับเมืองลพบุรี เป็นต้น