ปรับขนาดอักษร

คติพจน์จากหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู่

This is a SEO version of คติพจน์จากหนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      สุนทรโวหาร(ภู่), พระ, 2329-2398

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    398.9 ส798คป

หัวเรื่อง                   - สุภาษิตและคำพังเพย              

                              - คติพจน์

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              พระนคร

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพ

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ข่าวพาณิช

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2502     

ลักษณะวัสดุ           38 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เนื้อหากล่าวถึงคติพจน์จากหนังสือพระอภัยมณี ฉบับหลวงของสุนทรภู่ ฉบับพิมพ์ของโรงพิมพ์อักษรโสภณ ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2483