ปรับขนาดอักษร

กาพย์ห่อโคลงนิราชเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์

This is a SEO version of กาพย์ห่อโคลงนิราชเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      ธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า, 2258-2298

ผู้แต่งเพิ่ม                ....-....

เลขหมู่                    895.9111 ธ337ก

หัวเรื่อง                   - โคลง              

                              - กวีนิพนธ์ไทย

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2465     

ลักษณะวัสดุ           78 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

กาพย์ห่อโคลงแบบโบราณ มีลักษณะคำประพันธ์มิได้กำหนดวรรณยุกต์ โดยกาพย์ 1 บท จะมี 22 ตัวอักษร และโคลง 1 บาท จะมี 30 ตัวอักษร สลับกันเป็นคู่ ๆ เนื้อหาจะกล่าวถึงการเสด็จประพาสธารทองแดง (เขาพระพุทธบาท) กับนิราศพระบาทที่เน้นเรื่องกลอนที่พรรณนาว่าด้วยการแต่งกายของสตรี และการเรียกชื่อเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างในสมัยโบราณที่แตกต่างจากปัจจุบัน