ปรับขนาดอักษร

โคลงตำราไม้ดัด ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และ ภาคสาม

This is a SEO version of โคลงตำราไม้ดัด ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และ ภาคสาม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                      มงคลรัตน์ ไกรฤกษ์
ผู้แต่งเพิ่ม                สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ,กรมศิลปากร

เลขหมู่                    635.9 ม119ค

หัวเรื่อง                   - รวมเรื่อง 

                              - ไม้ดัด

                              - มโหรีย์

                              - เพลงไทยเดิม                                                

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์             ม.ป.พ.

ผู้จัดทำ                  ....-....

ปีที่พิมพ์                 2498     

ลักษณะวัสดุ           10,86 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโคลงตำราไม้ดัดโดยจะกล่าวถึงการตกแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงต่าง ๆ , ตำนานเครื่องมโหรีจะกล่าวถึงต้นตำราเครื่องสังคีต เครื่องมโหรี เครื่องปี่พาทย์ กลอนแขก และตำนานปี่ซอรวมถึงแคน  ส่วนเรื่องสุดท้ายจะเกี่ยวกับประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง ภาคสาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 บท